Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Da - Giầy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Da - Giầy nhiệm kỳ 2015 - 2020

      Sáng ngày 19/05/2015, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2015) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Video clip

Đơn vị trực thuộc